Projekty

Projekty Programu rozvoja vidieka implementované v programovom období 2007-2013 (bez iniciatívy LEADER). Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Modernizácia RV a ŽV. 110ZA0800057 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 1 612 988,65 € 1 612 846,72 €
Modernizácia strojového parku spoločnosti AGO spol. s r.o. 110ZA0800067 AGO spol. s r.o. 62 504,01 € 62 504,01 €
Modernizácia farmy Agro Tomašová a.s. 110ZV0800421 Agro Tomašová a.s. 470 370,70 € 465 469,23 €
Modernizácia RV 11RTT0901059 Alojz Novák 6 250,00 € 6 250,00 €
Investície do RV 11RZV0901145 Mgr. Lucia Cuperová 24 375,12 € 24 375,12 €
Modernizácia farmy - Jozef Petík 11RNR0901383 Jozef Petík 95 464,31 € 95 464,31 €
Zriadenie bitúnku Holiša 110ZV1201702 AGRO - IPEĽ, spol. s r.o. 48 527,81 € 48 527,81 €
Investície do modernizácie farmy 110PR1302583 O R A G R O spol. s r.o. 209 764,36 € 209 764,36 €
Viacloďový fóliovník s technickým vybavením 110NR1402671 BIOSPOL GROUP, a. s. 600 000,00 € 600 000,00 €
Modernizácia farmy - Ján Vrábel 110ZV1402699 Ján Vrábel 96 192,50 € 29 542,50 €
Obstaranie poľnohospodárskej techniky 110ZV1402668 ĎUMBIER - Brezno s.r.o. 59 100,00 € 59 100,00 €
Obnova žacej techniky 110ZV1502756 AGROPEX s.r.o. 102 000,00 € 102 000,00 €
Obilný kombajn 110KE1502674 LACKOSPOL s.r.o. 123 196,50 € 123 196,50 €
Zvýšenie úrovne kvality mäsovýroby 120TT1201635 Tibor Eke 37 250,00 € 37 250,00 €
Modernizácia ŽV 11ZPR0901054 AKBARIES, s.r.o. 12 447,72 € 12 447,72 €
Rekonštrukcia a modernizácia výrobných prevádzok 120KE1302521 INTEGRA s.r.o. 641 978,95 € 616 246,36 €
Spracovanie ovocia 120TT1302574 Kvál s. r. o. 192 612,03 € 191 626,32 €
Vybudovanie včelnice 11ZZV0901296 Erika Plevová 3 749,23 € 3 749,23 €
Modernizácia strojového parku 110ZA0800017 Poľnohospodárske družstvo v Párnici 94 266,21 € 93 619,83 €
Nákup lesnej techniky 140TN1300911 Silver Farm, s. r. o. 109 612,00 € 109 612,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.