Úvery

Prehľad úverov poskytnutých z Envirofondu
Search Reset filter
Názov projektu Oblasť Činnosť Rok Poskytnutý úver Názov žiadateľa IČO žiadateľa
Bojničky - vodovod Ochrana a využívanie vôd Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 2014 365 000,00 € Obec Bojničky 00312274
Dostavba bioplynovej stanice Rozvoj odpadového hospodárstva Separácia a zhodnocovanie odpadov 2013 1 124 719,00 € Cmc spol. s r.o. 30777372
Haláčovce - Otrhánky - vodovod Ochrana a využívanie vôd Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 2013 13 000,00 € Obec Otrhánky 00800015
Hurbanovo - rozšírenie vodovodu II. Ochrana a využívanie vôd Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 2014 405 000,00 € Mesto Hurbanovo 00306452
Modernizácia energetických zdrojov v nemocnici Kežmarok za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok a prevádzkových nákladov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov 2013 300 000,00 € Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 37886436
Nákup separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení Rozvoj odpadového hospodárstva Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení 2013 150 000,00 € Falc-Com s.r.o. 36691178
Rozšírenie zberného dvora na zhodnocovanie odpadov Rozvoj odpadového hospodárstva Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení 2013 400 000,00 € EAST-WEST SK, s.r.o. 36565431
RZ Zelená Lagúna Domaša - Areál ubytovania pre agroturistiku a rybárov Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov 2014 1 000 000,00 € JAKOR s.r.o. 36827380
Výstavba a prestavba kotolní za účelom využitia obnoviteľných zdrojov energie Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 2014 500 000,00 € Peter Simčák-SIMI 17115426
Zimný štadión Kavečianska ulica – Rekonštrukcia, Modernizácia, Zníženie energetickej náročnosti Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme 2011 1 330 000,00 € Crow Arena s.r.o. 46166475
Zmena palivovej základne, zvýšenie efektivity filtrácie pevných častí (drevného odpadu) Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov 2013 300 000,00 € MASIV, spol. s r.o. 31647677
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.