Projekty

Projekty implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu

312011I246

35991852

72 360,00 €

68 742,00 €

65 877,75 €

Dopytovo-orientovaný projekt

Projekt riadne ukončený (K)

V základnej škole úspešnejší

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Operačný program Ľudské zdroje

Štát (NUTS1) Región (NUTS2) Kraj (NUTS3) Okres (NUTS4) Mesto (NUTS5)
Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Sobota
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.