Žiadosti

Žiadosti o finančný príspevok prijaté v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov žiadosti Kód žiadosti Žiadateľ Žiadaný príspevok Stav žiadosti Dátum registrácie Dátum schválenia/neschválenia Kód výzvy
Výživa a zdravé starnutie / Ernährung und gesundes Altern NFP305010Q905 Universität Wien 1 166 767,70 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/01 IRR SK AT
Joint Secretariat Point Vienna - Gemeinsames Sekretariat Wien NFP305050S081 Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 27 1 402 500,00 € schválené INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01 IRR SK AT
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií / Kulturell-kreative Belebung der Traditionen NFP305020Q992 Bratislavský samosprávny kraj 3 352 341,67 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy / Stärkung der Biodiversität und Lebensraumvernetzung in der Region der March durch Habitatmanagement und Umweltbildung NFP305020Q904 Mesto Stupava 2 488 969,90 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Sieť integratívneho turizmu kvality v regióne Neusiedler See - Modra / Netzwerk Integrativer Qualitätstourismus in der Region Neusiedler See - Modra NFP305020Q991 Stadtgemeinde Purbach am N.S. 1 377 652,60 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja / Makro-Kunststoffabfälle in und entlang der Donau NFP305020S022 Universität für Bodenkultur Wien 1 104 486,76 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s riadením a implementáciou programu SK-AT/Aktivitäten der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der Verwaltung und Durchführung des Programms SK-AT NFP305050P555 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 314 456,64 € schválené INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01 IRR SK AT
Connecting Regions SK-AT/Connecting Regions SK-AT NFP305040Q892 Trnavský samosprávny kraj 700 525,05 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/04 IRR SK AT
Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku / Blühende Landschaften für Schmetterlinge in SK und AT NFP305020Q981 Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 1 223 988,74 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Protect Danube and Morava NFP305040Q983 via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH 1 158 932,55 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/04 IRR SK AT
Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku / Forschung und Management an der Donau in der Slowakei und in Österreich NFP305010Q988 Universität für Bodenkultur Wien 8 531 378,04 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/01 IRR SK AT
Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov / Nachhaltige Regionale Ressourcennutzung NFP305010Q985 Forschung Burgenland GmbH 1 879 383,41 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/01 IRR SK AT
Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru / Schutz und Entwicklung eines Lebensraumverbundes der Flüsse im Bereich des Alpen Karpaten Korridors NFP305020R191 Nationalpark Donau-Auen GmbH 1 851 111,56 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja / Makro-Kunststoffabfälle in und entlang der Donau NFP305020Q989 Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Abfallwirtschaft 1 104 486,76 € zamietnuté INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Cezhraničné TV magazíny pre chorvátsku menšinu v regióne/ Grenzüberschreitende TV-Magazine für die kroatische Volksgruppe in der Region NFP305020Q623 Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum 800 046,08 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-AT/Aktivitäten der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der „first level control“ des Programms SK-AT NFP305050Q538 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 525 293,00 € schválené INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01 IRR SK AT
Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/Bildungskooperationen in der Grenzregion SK-AT NFP305040Q624 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten 3 788 728,11 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/04 IRR SK AT
Bratislava územný manažment 2020 / Bratislava Umland Management 2020 NFP305040Q885 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 598 524,74 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/04 IRR SK AT
Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba / Schätze aus Zentraleuropa. Kultur, Natur, Musik NFP305020Q982 Slovenské národné múzeum 4 894 822,00 € schválené INTERREG V-A SK-AT/2016/02 IRR SK AT
Technical Assistance project of the Burgenland for Interreg V-A Slovakia-Austria – Regional Representative and FLC NFP305050S374 Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H. 323 824,16 € schválené INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01 IRR SK AT
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.