Program a prioritné osi

Základné informácie o Programe rozvoja vidieka 2007-2013 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Search Reset filter
Názov Kód CCI kód Počet prijatých žiadostí Počet schválených žiadostí Počet ukončených projektov Alokácia EÚ Alokácia ŠR Schválené EÚ Schválené ŠR Čerpaná suma ŠR
Fond
URL programu
Prioritná os 5 - Technická pomoc 2925005 51 319 451,00 € 17 106 483,00 € 0,00 € 0,00 € 46 655 578,65 € 15 551 859,34 € EPFRV
Prioritná os 4 - Realizácia prístupu Leader 2924005 2242 1739 1736 59 870 185,00 € 15 338 651,00 € 58 454 955,85 € 14 937 448,75 € 57 017 039,96 € 14 576 842,71 € EPFRV
Prioritná os 2 - Zlepšenie životného prostredia a krajiny 2922005 806 459 459 993 549 363,00 € 258 757 247,00 € 124 856 581,85 € 32 439 894,04 € 248 615 133,66 € 64 299 940,57 € EPFRV
Prioritná os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva 2923005 3509 2080 2078 252 324 365,00 € 84 276 845,00 € 253 550 239,29 € 84 685 239,19 € 250 448 884,25 € 83 645 931,19 € EPFRV
Prioritná os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 2921005 9161 4462 4232 639 844 714,00 € 224 903 864,00 € 681 496 563,67 € 238 266 386,32 € 638 614 616,00 € 223 723 933,35 € EPFRV
Program rozvoja vidieka 2007-2013 2920005 2014SK06RDNP001 15718 8740 8505 1 996 908 078,00 € 600 383 090,00 € 1 118 358 340,66 € 1 118 358 340,66 € 1 194 695 673,87 € 386 246 647,82 € EPFRV http://www.apa.sk/index.php?navID=121
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.